ISSN :2687-6418

Parçacık Hava Kirliliği ile Meteorolojik Değişkenlerin Kocaeli'de İlişkisi

Author:

Number of pages:
Language:
İngilizce
Year-Number:
2020-1

Hava kirliliği son yıllarda gerçekten önemli bir sorundur. Diğer pek çok faktör, artan nüfus ve sanayileşmenin de hava kirliliğine etki eden ana faktörler olan hava kirliliği ile ilgilidir. Enerji üretimi için fosil yakıtların kullanılması atmosfere emisyonu zorunlu kılmıştır. Meteorolojik faktörler de yerel çevre üzerinde önemli etkiye sahiptir. Son zamanlarda, Covid-19 pandemisinin dünya çapında etkisi var ve salgınlar da çevresel koşullar üzerinde rol oynuyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, pandemik salgın sırasında çevre koşullarında bir miktar iyileşme sağlamıştır. Bu çalışmada Kocaeli il merkezi hava kalitesinde Covid-19 salgınının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2020 arasındaki günlük hava kalitesi verileri bu amaçla analiz edildi. Salgın döneminde alınan önlemlerin hava kirliliği üzerindeki etkilerini araştırmak için son 3 yıla ait 3 farklı dönem karşılaştırıldı. Bu dönemler, yoğun önlemlerin alındığı 16 Mart, 31 Mayıs 2020 salgın önlemleri öncesi 1 Ocak - 15 Mart ve önlemlerin normal hayata geçtiği Haziran ayları arasında karşılaştırıldı.

Keywords


Air pollution is really important problem in recent years. Many other factors are related with air pollution that increasing population and industrialisation also main factors on air pollution. Usage of fossil fuels for energy production forced emission to atmosphere. Meteorological factors are also having important effect on local environment. In recent time, Covid-19 pandemic has effect on worldwide, and outbreaks are also role on the environmental condition. Recent studies have given some improvement on environmental condition during pandemic outbreak. In this, it study was aimed to research effect of Covid-19 outbreak in Kocaeli city centre air quality. The daily air quality data between January 1, 2018 and June 30, 2020 were analysed for this purpose. In order to investigate the effects of the measures taken during the epidemic period on air pollution, 3 different periods belonging to the last 3 years have been compared. These periods were compared between January 1 - March 15 before the pandemic measures of March 16, May 31 2020, when intensive measures were taken, and June, when measures were reduced passed to normal life.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,346
Number of downloads 888

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.