ISSN :2687-6418

COVID-19 SIRASINDA ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİ

Author:

Number of pages:
Language:
İngilizce
Year-Number:
2020-1

Türkiye'nin başkenti olan Ankara, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin merkezinde yer almaktadır. Ankara'da son yıllarda hızlı nüfus artışı, yanlış kentleşme ve artan sanayileşme nedeniyle hava kirliliği özellikle kış aylarında ciddi boyutlara ulaştı. Yapılan çalışmaya göre Ankara'da araç kullanım sayısında önemli bir artış olduğu ve bunun da hava kalitesinde düşüşe neden olduğu gözlemlendi. Hava kirleticilerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin zamana, yere, etki süresine, konsantrasyona ve diğer özelliklere bağlı olduğu bilinmektedir. Hava kirliliği kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranını artırırken, bu hastalıklar nedeniyle hastaneye başvuruları da artırmaktadır. Bu çalışmada, covid-19 virüsünün Ankara'daki hava kirliliği ile ilişkisi üç döneme ayrılmış (Covid19 önlemleri öncesi, Covid-19 mücadelesi ve Covid-19 mücadelesi düşüş dönemi) ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle araç kullanımının azalması gibi faktörlerin hava parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ankara'da Bahçelievler, Çankaya, Demetevler, Kayaş, Keçiören, Sincan, Siteler, Sıhhiye istasyonları için ?���?���10, ?���?���2.5, ?���?���2, ?���?���2, ?���3, CO parametrelerinin günlük verileri analiz edilmiştir. Hava kalitesinin iyileştirilmesinde giriş ve çıkış yasakları, salgının tespit edildiği bölgelerde uygulanan karantinalar, seyahat kısıtlamaları ve eğitime ara verilmesi büyük katkı sağlamıştır.

Keywords


Turkey's capital of Ankara, is located in the center of Turkey's Central Anatolia Region. Due to rapid population growth, improper urbanization and increasing industrialization in Ankara in recent years, air pollution has reached serious levels especially in winter months. According to the research, it has been observed that there is a significant increase in the number of vehicle use in Ankara, which causes a decrease in air quality. It is known that the effects of air pollutants on the environment and human health depend on time, place, duration of action, concentration and other characteristics. While air pollution increases the mortality rate due to heart and lung diseases, it also increases hospital admissions due to these diseases. In this study, the relationship of the covid-19 virus with air pollution in Ankara was divided into three periods (before the Covid-19 measures, during the Covid-19 fight and the Covid-19 struggle is in the decline process). Effect of factors such as a decrease in vehicle use due to curfews on air parameters is being studied. Daily data of 〖PM〗_10, 〖PM〗_2.5, 〖NO〗_2, 〖SO〗_2 〖,O〗_3, CO parameters were analyzed for Bahçelievler, Çankaya, Demetevler, Kayaş, Keçiören, Sincan, Siteler, Sıhhiye stations in Ankara. In the improvement of air quality, entry and exit bans, quarantines imposed in areas where the epidemic was detected, travel restrictions and interruption of education have contributed to a great extent.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,296
Number of downloads 1,052

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.