ISSN :2687-6418

İstanbul Şehir Merkezinde Covid-19 Salgınının Partikül Madde Kirliliğine Etkisi

Author:

Number of pages:
31-35
Language:
İngilizce
Year-Number:
2020-2

İstanbul büyük, kalabalık, bir mega şehirdir. Şehirler kalabalıklaştıkça hava kalitesi düşer, bu nedenle İstanbul gibi kalabalık bir şehirde hava kirliliği çok önemli bir konudur. Covid-19 nedeniyle tüm insanların alışkanlıkları değişti. Örneğin, hastalığa karşı birçok önlemin alındığı dönemde insanlar çoğunlukla evde kaldılar ve daha az araç kullandılar. Bu değişiklik, insan yapımı hava kirleticilerinin azalmasına yol açmıştır. İstanbul’da 15 milyondan fazla insan yaşadığı için İstanbul’un hava kalitesi bu değişimlerden çok fazla etkilenmiştir. Bu çalışmada hava kirliliğindeki değişimi anlamak için 2 buçuk yıllık PM2.5 ve PM10 verileri incelenmiştir. Partikül madde miktarları, karantina öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere 3 periyotta incelenmiştir. İnsanların Covid-19’a karşı aldığı önlemler sayesinde İstanbul'un hava kalitesi yükselmiştir.

Keywords


Istanbul is a big, crowded, megacity. Air quality decreases as cities get crowded so air pollution is more important issue in a crowded city like Istanbul. Due to Covid-19 all human's habits have changed. For instance, people mostly stayed at home and used less vehicle during the period when many precautions are taken against the disease. Istanbul’s air quality is affected more by this habit changes of people because over 15 million people live in Istanbul. This change has led to the reduction of human-made air pollutants. In this study, 2 and a half years of PM2.5 and PM10 data was examined to understand the change in air pollution. Particulate matter amounts were examined in 3 periods as before, during and after lockdown. Istanbul's air quality has improved thanks to the precautions taken by people against coronavirus.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,001
Number of downloads 1,007

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.