ISSN :2687-6418

Bursa'da COVID-19 ve Hava Kirliliği İlişkisi

Author:

Number of pages:
36-40
Language:
İngilizce
Year-Number:
2020-2

2020 yılında alınan COVID-19 kontrol önlemlerinin hava kirliliği üzerinde etkisini araştırmak için 1 Ocak - 30 Haziran 2018, 2019 ve 2020 tarihleri arasında Bursa'da toplanan PM10, PM2.5, NO2, CO, SO2 ve O3 verilerinin günlük gözlemleri analiz edildi. Veri analizi dönemi üç döneme ayrılmıştır: a) Salgın önlemleri öncesi (1 Ocak - 15 Mart), b) Salgın önlemleri dönemi (16 Mart - 31 Mayıs) ve c) Normalleşme dönemi (1 Haziran - 30 Haziran). Bu kirleticilerin konsantrasyonlarının 2020'nin bu dönemleri içindeki zamanla değişimi, her dönemdeki konsantrasyonların bir dönemden diğerine ve aynı dönemdeki bir yıldan diğerine değişikliklerini belirlemek için 2018 ve 2019'daki aynı dönemlerle karşılaştırılmıştır. Bursa'da salgın önlemleri döneminde bu kirleticilerin konsantrasyonunda önemli bir düşüş görüldü.

Keywords


Daily observations of PM10, PM2.5, NO2, CO, SO2 and O3 data collected in the city of Bursa, Turkey from January 1 through June 30 in 2018, 2019 and 2020 were analyzed to investigate the impact of the COVID-19 control measures taken within the city on the air pollution concentration levels in 2020. The data analysis period was divided into three periods: a) Before pandemic precautions (January 1 - March 15), b) the period of pandemic precautions (March 16 - May 31), and c) normalization period (June 1 - June 30). Time variation of concentrations of these pollutants within these periods of 2020 were compared to the same periods in 2018 and 2019 to identify the changes of the concentrations within each period, from one period to the next and from one year to the next over the same period. A significant decrease in the concentration of these pollutants were seen during the period of pandemic precautions in Bursa.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 952
Number of downloads 949

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.