ISSN :2687-6418

İzmir'de Hava Kirliliği ve COVID-19 Arasındaki İlişki

Author:

Number of pages:
41-45
Language:
İngilizce
Year-Number:
2020-2

Hükümet tarafından COVID-19 hastalığının yayılmasını azaltmak için alınan kontrol önlemlerinin günlük hava kirliliği düzeylerine etkisi araştırıldı. 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında İzmir ilinde 14 çevre hava kalitesi ölçüm istasyonunda ölçülen PM10, PM2.5, NO2, CO, SO2 ve O3 günlük verileri analiz edildi. Hava kirliliği ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için her yıl üç döneme ayrıldı: Pandemi önlemlerinden önceki dönem (1 Ocak - 15 Mart), katı önlemlerin uygulandığı dönem (16 Mart - 31 Mayıs) ve normalleşme dönemi (1 Haziran - 30 Haziran). 2020 yılında hava kirliliği seviyesindeki değişimler incelenmiş ve 2018 ve 2019 yıllarının aynı dönemlerindeki değerlerle karşılaştırılmıştır. Genel olarak hava kirliliği seviyelerindeki düşüşün PM10 ve PM2.5 değerlerine yansımadığı görülmüştür. Ancak hem kontrol önlemlerinin alındığı dönemde hem de normalleşme döneminde diğer kirleticilerde azalma gözlenmiştir.

Keywords


To investigate any impact of control measures taken by the government to reduce the spread of COVID-19 disease on daily air pollution levels were investigated. Daily data of PM10, PM2.5, NO2, CO, SO2 and O3 measured at 14 ambient air quality measurement stations in İzmir province between 1 January 2018 and 30 June 2020 were analyzed. In order to evaluate the relationship between air pollution and COVID-19, each year was divided into three periods: the period before the pandemic measures (January 1 - March 15), the period when strict measures were implemented (March 16 - May 31) and the normalization period (June 1 - June 30). Changes in the air pollution level in 2020 was studied and compared to the values within the same period in 2018 and 2019. It was observed that the decrease in air pollution levels in general was not reflected in PM10 and PM2.5 values. However, a decline in other pollutants both in the period when control measures are taken and during the normalization period.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 991
Number of downloads 985

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.