ISSN :2687-6418

İstanbul Baraj Doluluk Oranlarının Zamansal İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

Author:

Number of pages:
51-55
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-2

Bu çalışmada, İstanbul ilinde bulunan barajların doluluk oranlarının 2005 yılından itibaren günlük verileri zamansal olarak analiz edilmiş ve su tasarrufu konusunda yöntemler verilmiştir. Baraj doluluk oranları değişimine aylık, mevsimsel ve yıllık olarak bakıldığında 2007, 2008, 2014 ve 2020 yıllarının kurak geçtiği, aylık ortalamaların 2011, 2013, 2019 ve 2020 yıllarında ilkbahar aylarında başlayan düşüş ile yıl içerisinde tekrar artışa geçmediği görülmüştür. Ayrıca baraj doluluk oranlarının tekrar kazanımının iki aya kadar ötelendiği de görülmektedir. Çalışma kapsamında genel hatları verilen su tasarrufu yöntemleri ile su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve kuraklık dönemlerinde suyun verimli kullanımı sağlanabilecektir. Özellikle Covid-19 salgın döneminde hijyen için artan el yıkama ile su tüketimi, aynı zamanda çalışma kısıtlaması sebebiyle su tüketiminin artış ve azalışı net ilişkilendirilememiştir. Elleri sabunlarken musluğun kapalı olması ile İstanbul ilinde günlük yaklaşık 150 milyon litre su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır. İleride yapılacak olan yağmur sularının aktif kullanımı ve evsel-endüstriyel su kullanım analizleri ile su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı sağlanabilir.

Keywords


In this study, daily data sets of water reservoir levels in İstanbul since 2005 have been analysed and some suggestions for saving water have been given. When looking at the monthly, seasonally, and yearly reservoirs levels, it is seen that the years of 2007, 2008, 2014, and 2020 were the driest years, and that monthly averages in 2011, 2013, 2019, and 2020 did not increase again during the years after the decrease starting from the spring months. It is also seen that the recovery of reservoir levels at the beginning of the year has been delayed up to two months. With the suggestions for saving water, it could be possible to achieve sustainable use of water resources and efficient water usage in drought periods. Especially, during the Covid-19 pandemic, water consumption with the increased hand washing for hygiene could not be associated with the increase and decrease of water consumption with restrictions on workplaces. In addition, it is calculated that daily 150 million litres of water could be saved per day in İstanbul by turning off the taps while soaping hands. With the help of active rainwater usage, and domestic-industrial water usage analyses in the future, efficient and sustainable usage of water resources could be achieved.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,749
Number of downloads 1,189

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.