ISSN :2687-6418

COVID-19’un İstanbul ve Ankara'da PM10 Hava Kirliliği Üzerine Etkisi

Author:

Number of pages:
1-7
Year-Number:
2021-1

Özet

Sağlıklı bir hayat için soluduğumuz havanın kalitesi önemlidir. 19. yüzyılın 2. yarısından itibaren fosil yakıtları kullanımı sürekli artmıştır. Aşırı üretim, tüketim israfların artması sırasında atmosfere salınan gazlar veya tozlar küresel ölçekte hava kalitesini düşürebilmektedir. 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla insan faaliyetlerinde kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de de 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 vakasının duyurulmasıyla birlikte 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere insan faaliyetlerini kısıtlayıcı bir dizi tedbirler alınmaya başlamıştır. Kısıtlamaya gidilmesinin temelinde temas yoluyla yayılma özelliği gösteren virüsün yayılımının önüne geçilmesi ve yayılım hızının yavaşlatılması hedeflenmiştir. İnsan faaliyetlerinin farklı şekilde kısıtlanmasına bağlı olarak hava kirliliği değerlerindeki değişim merak konusu olmuştur. Çalışma sonuçları insan faaliyetlerinin azalmasının hava kirliliğini önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmada İstanbul ve Ankara’da PM10 kirletici yoğunlukları 2019 ve 2020 yılında daha çok tedbir alınmayan aylarda ve daha çok tedbir alınan aylardaki değişimi incelenmiştir. Uygulanan kısıtlamalar sonucunda taşıt kullanımı, sanayi faaliyetleri, yakıt tüketimi vs. de değişimin PM10 kirletici yoğunluklarında düşüşe sebep olduğu görülmüştür.

Keywords


Abstract

The quality of the air we breathe is important for a healthy life. The use of fossil fuels has increased continuously since the second half of the 19th century. Gases or dusts released into the atmosphere during overproduction, increased consumption waste can reduce air quality on a global scale. In order to reduce the spread of the coronavirus epidemic that emerged towards the end of 2019 and spread around the world, restrictions began to be imposed on human activities. With the announcement of the COVID-19 case on March 11, 2020 in Turkey, a series of measures restricting human activities started to be taken starting from March 16, 2020. On the basis of restriction, it is aimed to prevent the spread of the virus, which has the ability to spread through contact, and to slow the rate of spread. The change in air pollution values ​​due to different restrictions of human activities has been a subject of curiosity. The results of the study showed that the reduction of human activities significantly affects air pollution. In this study, the changes in PM10 pollutant concentrations in Istanbul and Ankara in the months when more measures were not taken and in the months when more measures were taken in 2019 and 2020 were examined. As a result of the restrictions applied, the use of vehicles, industrial activities, fuel consumption, etc. It was observed that the change caused a decrease in PM10 pollutant concentrations.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 273
Number of downloads 223

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.