ISSN :2687-6418

Van Hava Kirliliği Analizi

Author:

Number of pages:
8-12
Language:
English
Year-Number:
2021-1

Hava kirliliği, emisyonların taşınımı, meteoroloji ve bölgenin topografik yapısına bağlı olarak zaman ve mekandaki olumlu ve olumsuz değişimler sonucunda çok karmaşık ve doğrusal olmayan bir davranış sergilemektedir. Çalışmanın amacı, hava kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak için verilerin istatistiksel analizi yoluyla 2019 yılında Van üzerindeki hava kirleticilerinin davranışını izlemektir. PM10 ve SO2 parametrelerinin sırasıyla en yüksek ortalama saatlik değer olan 72.5-25.1 µg/m³ ve en düşük değer ise (22:00'da 24.8 µg/m³, 16:00'da 11.4 µg/m³) olarak gözlemlenmiştir. Ölçülen PM10 verilerinin % 64'ünün 0.1-40.7 µg/m³ aralığında gözlendiği görülmektedir. Aynı verilerin % 80'i 56.4 µg/m³'den azdır ve verilerin % 91'i 1.1-82.1 µg/m³ aralığında gözlemlenen en yüksek yoğunluğa sahiptir. Ölçülen SO2 verilerinin% 77'si ise 1.5-22.7 µg/m³ aralığında gözlenmiştir. Aynı verilerin % 80'i 25.1 µg/m³'den azdır ve verilerin % 90'ı -4.7-37.8 µg/m³ aralığında en yüksek yoğunluğa sahiptir. Sonuçlar ayrıca rüzgârın atmosferdeki kirletici maddelerin yatay taşınmasında etkili bir rol oynadığını göstermiş olup rüzgâr sakinse kirli hava olduğu yerde kalır ve yağışlar atmosferdeki kirleticileri çökertmeye yardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle yağış atmosferin temizleyicisi olarak tanımlanır.

Keywords


Air pollution exhibits a very complex and non-linear behavior as a result of positive and negative changes in time and space, depending on the meteorology and topographic structure, in the transportation of the emissions released into the receiving environment as a result of the activity of air pollution sources. The aim of the study is to monitor the behavior of air pollutants over Van in 2019 through statistical analysis of data, to contribute to increasing air quality. PM10 and SO2 parameters have been observed to have the highest average hourly value of 72.5-25.1 µg/m³, and the lowest value (24.8 µg/m³ at 22:00 hours,11.4 µg/m³ at 16:00 hours) respectively. It can be seen 64% of the measured PM10 data were observed in the range of 0.1-40.7 µg/m³. 80% of the same data is less than 56.4 µg/m³ and 91% of the data has the highest density observed in the range 1.1-82.1 µg/m³. while 77% of the measured SO2 data was observed in the range of 1.5-22.7 µg/m³. 80% of the same data is less than 25.1 µg/m³ and 90% of the data has the highest density in the range of -4.7-37.8 µg/m³. The results also showed wind plays an effective role in the horizontal transport of pollutants in the atmosphere. If the wind is calm, the polluted air stays where it is, and the precipitation help collapse pollutants in the atmosphere, because of this feature, precipitation is described as the cleaner of the atmosphere.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 790
Number of downloads 767

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.