ISSN :2687-6418

Uzaktan Algılanan Verilerin Kullanılmasıyla Kovid-19 Pandemi Döneminde Irak Üzerindeki Hava Kirliliği Düzeylerine İlişkin Bazı Yorumlar

Author:

Number of pages:
10-15
Year-Number:
2021-2

Troposferik Karbon monoksit (CO), Toplam ozon (O3), Nitrojen dioksit (NO2) verileri, sırasıyla NASA'nın Aqua ve Aura uydu platformlarında bulunan Atmosferik Kızılötesi Siren (AIRS) ve Ozon İzleme Aleti (OMI) sensöründen elde edilir, Bu aletler tutarlı uzaysal sağlar ve geçici kapsam ve yerelden küresele ölçeklerde antropojenik ve doğal emisyonların çalışmasına izin verir. Bu yazıda, kullanılan veri ürünü Irak üzerinden 3 yıllık (2017-2019) dönem için analiz edilmiş ve haritalanmıştır. Çalışma süresinin analizi, Irak'a göre genel ortalama CO, O3 ve NO2'nin sırasıyla (110 ± 6) ppb, (306 ± 12) DU ve (3.80 ± 2 ) × 1014 /cm2 olduğunu gösterdi. CO, ilkbahar ve kış mevsiminde maksimum ve yaz ve sonbahar mevsiminde minimum olmak üzere önemli bir varyasyona sahiptir. O3 kayıtları, kış sonundan (Şubat) ilkbahar sonlarına (Mayıs) kadar uzanan benzersiz bir zirve sundu. NO2'nin belirgin bir mevsimsel değişimi yoktur. En yüksek değerler sonbahar ve kış aylarında, en düşük değerler ise ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak ülkenin en kalabalık şehirlerinde, özellikle de Bağdat şehrinde yoğunlaşmıştır. Bu makale, özellikle sokağa çıkma yasakları dönemlerinde, Covid-19 pandemisinden önceki (Ocak - Mayıs) dönem için (CO, O3 ,NO2) içeren kirlilik düzeylerinin değerlendirilmesini ve pandemilerin çevresel hava kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.

Keywords


Tropospheric Carbon monoxide (CO), Total ozone (O3), Nitrogen dioxide (NO2) data derived from Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) and Ozone Monitoring Instrument (OMI) sensor on board NASAs Aqua and Aura satellite platforms respectively, These instruments provide consistent spatial and temporal coverage and permit the study of anthropogenic and natural emissions on local-to-global scales. In present paper the employed data product have been analyzed and mapped over Iraq, for 3-year period (2017–2019). Analysis of the study period showed that the overall mean CO, O3, and NO2 over Iraq were (110 ± 6 ) ppb, (306 ± 12) DU, and (3.80 ± 2 ) ×1014 /cm2 respectively. The CO has significant variation with a maximum in spring and winter season, and minimum in summer and fall season. O3 records presented a unique peak which was extended from late-winter (February) to late-spring (May). The NO2 have no obvious seasonal variation. With the highest values occurred during autumn and winter and lowest values happened during spring and summer. Which are mainly concentrated in the most populated cities in country especially Baghdad city. This paper investigated an assessment status pollution levels includes (CO, O3 ,NO2) for the period from (January - May) before and during Covid-19 pandemic period particularly in curfews periods , which measures taken for the pandemics impacts on environmental air quality.  

Keywords

Article Statistics

Number of reads 536
Number of downloads 478

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.