ISSN :2687-6418

Şehirleşmenin Yer Yüzeyi Sıcaklıklarına Etkisinin İncelenmesi: Denizli İli Kent Merkezi Örneği

Author:

Number of pages:
20-30
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-1

Bu çalışmada uzaktan algılama yöntemleri ile şehirleşmenin sıcaklık üzerine etkisi ve zamansal/mekansal değişimi Denizli İli kent merkezinde incelenmiştir. Denizli için en sıcak iki aydan birisi olan Ağustos ayına ait 1984 ile 2021 yılları arasında yer yüzeyi sıkcaklıklarının (YYS) oluşturulmasında uzaktan algılama verisi olarak Landsat uydu görüntüleri ve yöntem olarak Artis & Carnahan Yöntemi kullanılmıştır. YYS değerleri çalışma alanındaki metetoroloji istasyonu verileri ile ilişkilendirilmiştir. Arazi örtüsü ve kullanımındaki değişimi belirleyebilmek için Normalize Fark Bitki Örtüsü İndisi (NDVI) ve Normalize Fark Yapılaşma İndisi (NDBI) kullanılmıştır. Çalışma alanındaki ortalama YYS değerlerinin NDBI ve NDVI değerleri ile sırasıyla pozitif ve negatif korelasyonlu olduğu tespit edilmiştir. 1984 yılından 2021 yılına gelindiğinde; belirlenen alandaki ortalama yüzey sıcaklıklarının yaklaşık 4,5℃ artış gösterdiği, kent alanının yaklaşık 80 km2 genişlediği ve ve YYS değerleri ile kent alanındaki büyümenin yüksek pozitif korelasyonlu olduğu belirlenmiştir.

Keywords


In this study, the effect of urbanization on temperature and temporal/spatial change with remote sensing methods were investigated in Denizli city center. Landsat satellite images were used as remote sensing data and Artis & Carnahan Method was used as a method in the creation of land surface temperatures (LST) between 1984 and 2021 for August, which is one of the two hottest months for Denizli. LST values ​​are associated with the local meteorology station data in the study area. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Differential Built-up Index (NDBI) were used to determine the change in land cover and land use. The mean LST values ​​in the study area were positively correlated with NDBI and negatively correlated with NDVI values. From 1984 to 2021; It has been determined that the average surface temperatures in the determined area have increased by about 4.5℃, the urban area has expanded by about 80 kmأظهرت قيم LST ونمو المنطقة الحضرية ارتباطًا إيجابيًا عاليًا.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 432
Number of downloads 607

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.