ISSN :2687-6418

Malatya Hava Kirliliği

Author:

Number of pages:
22-28
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-1

Hava kirliliği dünya genelinde önemli sağlık risklerine yol açar ve metabolik riskler, beslenmeye bağlı riskler ve sigara kullanımından sonra dördüncü sırada yer alır. Hava kirliliğini değerlendirmek için kullanılan Hava Kalitesi İndeksi, bir bölgedeki hava kalitesini ölçmek için kullanılan bir ölçüttür. Malatya, hızla gelişen bir şehir olmasına rağmen, bu hızlı gelişme hava kirliliği gibi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle 1984 yılında yaşanan yoğun hava kirliliği, insan sağlığı için tehlike arz etmiştir. Tedbirler alındıktan sonra hava kirliliği önemli ölçüde azalmış olsa da hızlı şehirleşme devam ettiği için hava kalitesi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hava kirliliği solunum yolu hastalıkları, kanser, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca doğal yaşamı, ekonomiyi ve çevresel dengeyi de olumsuz etkiler.

Keywords


Air pollution causes significant health risks worldwide and ranks fourth after metabolic risks, dietary risks and smoking. Air Quality Index, which is used to evaluate air pollution, is a metric used to measure air quality in an area. Although Malatya is a rapidly developing city, this rapid development has brought environmental problems such as air pollution. Intense air pollution, especially in 1984, posed a danger to human health. Although air pollution has decreased significantly after the measures are taken, air quality may change depending on various factors as rapid urbanization continues. Air pollution can cause serious health problems such as respiratory diseases, cancer, and stroke. It also negatively affects natural life, economy and environmental balance.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 471
Number of downloads 433

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.