ISSN :2687-6418

Aras Havzası'ndaki Kuraklığın RDI ve aSPI İndisleri ile Karşılaştırmalı Analizi

Author:

Number of pages:
1-22
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

Bu çalışma, Aras Havzası'ndaki kuraklık eğilimlerinin 1970-2022 yılları arasındaki zamansal ve mekânsal değişimini inceleyerek, Tarımsal Standartlaştırılmış Yağış İndisi (aSPI) ve Keşif Kuraklık İndisi (RDI) aracılığıyla ortaya koymaktadır. Her iki yöntemde de havza genelinde hafif kurak (-0,99-0,99) koşullar hâkimdir. Ayrıca su yılları dikkate alındığında her iki analiz türü için de en kurak dönemlerin 1974-1975, 2011-2012, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanının kuzeyindeki Arpaçay, batıdaki Horasan ve güneydoğudaki Iğdır istasyonlarında aşırı kurak koşullar belirlenmiştir. Bu istasyonların havza içerisinde etrafının dağlık alanlar ile çevrili olmasına bağlı olarak nemli havza kütlelerinin etkisini kaybettiği alanlardır. Bu sebeple istasyonlarda kurak dönemlerin tekrarlanma sıklığının arttığı görülmektedir. RDI ve aSPI indislerinin genel olarak tümünde özellikle 2015-2016 yıllarında Doğubayazıt istasyonunun yerel koşullara bağlı nemlilik değerleri yüksektir. Çalışma analizleri, bölgesel su kaynakları yönetiminde sürdürülebilir politikalarının geliştirilmesine ışık tutacak önemli veriler sunmaktadır.

Keywords


Abstract

This study examines the temporal and spatial changes of drought trends in the Aras Basin between 1970-2022 and reveals them through the Agricultural Standardized Precipitation Index (aSPI) and Reconnaissance Drought Index (RDI). In both methods, slightly dry (-0.99-0.99) conditions prevail throughout the basin. In addition, considering the water years, it was determined that the driest periods for both analysis types were 1974-1975, 2011-2012, 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021. Extremely dry conditions were determined in Arpaçay stations in the north of the study area, Horasan in the west and Iğdır stations in the southeast. These stations are areas where the moist basin masses lose their influence because they are surrounded by mountainous areas within the basin. For this reason, it is seen that the frequency of dry periods is increasing in the stations. RDI and aSPI indices are generally high in all humidity values depending on local conditions, especially in 2015-2016 at Doğubeyzıt station. Study analyzes provide important data that will shed light on the development of sustainable policies in regional water resources management.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 587
Number of downloads 568

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.