ISSN :2687-6418

Adana'da Gezegensel Sınır Tabakası Yüksekliği ile PM10 Konsantrasyonu Arasındaki İlişki

Author:

Number of pages:
23-28
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-2

Bu çalışma, Adana'da PM10 konsantrasyonu ile gezegensel sınır tabaka yüksekliği (PBLH) arasındaki ilişkiyi incelemek için sondaj verisi, ERA5 verisi ve PM10 konsantrasyonu verisini kullanmıştır. Adana ilinde PM10 konsantrasyon değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının üzerinde olduğu, 2022 yılı için ortalama 81,2 µg m³ olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Adana'da yaşayan insanların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. PM10 konsantrasyon değerlerine mevsimsel olarak bakıldığında, sonbahar ortalama 91,50 µg m³, kış 77,34 µg m³, ilkbahar 84,00 µg m³ ve yaz 72,14 µg m³ PM10 değerine sahiptir. Sonuç olarak, en yüksek mevsimsel PM10 konsantrasyon değerleri sonbaharda, en düşük değerler ise yaz mevsiminde görülmüştür. Hesaplanan PBLH değerlerine göre, en yüksek PBLH değeri 1153 m ile Mayıs ayına aittir. En düşük PBLH değeri ise 762 m ile Aralık ayına aittir. Adana'da PBLH seviyesi, PM10 konsantrasyonunun en düşük olduğu Mart ayında maksimum değerine ulaşmıştır. Yüksek bir PBLH, kirleticilerin daha yüksek bir seviyeye yükselmesine ve atmosferde daha uzun süre kalmasına neden olabilir. Bu, PM10 konsantrasyonunun artmasına yol açabilir. Çalışmanın bulguları, PBLH'nin artan PM10 konsantrasyonlarının gelişmesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. PBLH ve PM10 arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması, hava kalitesi modelleme çalışmalarının iyileştirilmesine ve daha etkili kirlilik kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Keywords


This study used sounding data, ERA5 data, and PM10 concentration data to investigate the relationship between PM10 concentration and planetary boundary layer height (PBLH) in Adana, Turkey. PM10 concentration values in Adana province were found to be above the standards of the World Health Organization (WHO), with an average value of 81.2 µg m³ for 2022. This situation has a negative impact on the health of people living in Adana. Looking at PM10 concentration values on a seasonal basis, autumn has an average PM10 value of 91.50 µg m³, winter 77.34 µg m³, spring 84.00 µg m³, and summer 72.14 µg m³. As a result, autumn had the highest seasonal PM10 concentration values, whereas summer had the lowest. According to the calculated PBLH values, the highest PBLH value belongs to May with a value of 1153 m. The lowest PBLH value belongs to December with 762 m. In Adana, the PBLH level reached its maximum value in March, when the PM10 concentration was at its lowest. A high PBLH can cause pollutants to rise to a higher level and remain in the atmosphere for longer periods of time. This may cause PM10 concentration to increase. The study's findings show how the PBLH contributes to the development of increased PM10 concentrations. A more comprehensive understanding of the PBLH and PM10 relationship can contribute to improving air quality modeling studies and developing more effective pollution control strategies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 584
Number of downloads 500

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.