ISSN :2687-6418

15 Ocak 2022 Hunga Tonga Hunga Haapai Patlamasının Hava Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
52-57
Language:
Turkish
Year-Number:
2023-2

15 Ocak 2022 tarihinde Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai’de atmosferin üst katmanlarına kadar ulaşan ve tsunamiyi tetikleyen büyük bir patlama oldu. Güney Pasifik’te yer alan su altı yanardağının patlama sonrasında atmosfere yüksek miktarda su aşıladı. Ayriyeten patlama sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar da atmosfere karıştı. Bu çalışmada patlama sonucu ortaya çıkan kirleticilerin HYSPLIT ile takibi, NASA Ozone Mapping Spectrometer verileri yardımıyla oluşturduğu SO2 dağılım haritalarının yorumlanması ve ECMWF verileri kullanılarak atmosferdeki rüzgâr hareketleriyle birlikte bulutlardaki sıvı içeriğinin görselleştirilmesi yaparak patlama sonrası atmosferdeki değişimler gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords


On January 15, 2022, there was a large explosion in Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai, which reached the upper layers of the atmosphere and triggered a tsunami. After the eruption of the underwater volcano in the South Pacific, a large amount of water content was insert into the air. Additionally, the toxic gases released as a result of the explosion were released into the atmosphere. This study tried to show the changes in the atmosphere after the explosion by tracking the pollutants resulting from the explosion with HYSPLIT, interpreting the SO2 distribution maps created with the help of NASA Ozone Mapping Spectrometer data, and visualizing the wind movements in the atmosphere and the liquid content in the clouds using ECMWF data.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 467
Number of downloads 530

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.