ISSN :2687-6418

Bursa 2022 Yılı Hava Kirliliğinin Evsel Isınma, Sanayi ve Ulaşım Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
64-73
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

Hava kirliliğinin zamanla giderek artması insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu çalışmada Bursa şehrinde 2022 yılında ölçülmüş olan evsel ısınma, ulaşım ve sanayi kaynaklı sebeplerle oluşan hava kirliliği değerleri ile hava kalitesi indeksine göre bu kirliliğin insanları etkileme dereceleri incelenmiştir. Çalışmada Bursa ilinde bulunan Bursa Merkez, Beyazıt ve Kestel Hava Kalitesi İzleme istasyonlarında 2022 yılında ölçümü yapılmış olan çapı 10 µm altında olan Partikül Madde (PM10), çapı 2.5 µm altında olan Partikül Madde (PM2.5), Kükürt dioksit (SO2), Azot dioksit (NO2), Ozon (O3) ve reanaliz rüzgar şiddeti ve yönü verileri kullanılmıştır. Bu değerler Hava Kalitesi İndeksi’ne göre incelendiğinde Bursa İstasyonu için PM10 değerleri 244 gün iyi, 88 gün orta ve 33 gün hassas sınırlarındadır ayrıca bu istasyonda SO2 değerlerinin tamamı iyi aralığındadır. Beyazıt İstasyonu’nda ölçülen NO2 değerlerinin %6.4’ü orta sınıfında iken geri kalanı iyi koşuldadır. Kestel İstasyonu’nda ise PM10 değerleri 352 gün iyi, 11 gün orta ve 2 gün hassas grubunda, SO2 değerleri %3.7’si orta sınıfta geri kalanı iyi koşuldadır. Bu değerler ışığında hava kalitesinin iyileştirilmesi toplum sağlığı açısından çok önemli olmaktadır.

Keywords


Increasing air pollution seriously threatens human health. In this study, air pollution values which measured in Bursa in 2022 caused by domestic heating, transportation and industrial reasons were examined. Bysing these results, it was investigated how long air pollution would affect people in 2022, according to the Air Quality Index. In the study, pollutants, wind intensity and direction data measured at Bursa Central, Beyazıt and Kestel Air Quality Monitoring stations in Bursa in 2022 were examined. According to the Air Quality Index, PM10 values for Bursa Station are in the good range for 244 days, moderate for 88 days and sensitive for 33 days, and all SO2 values are in the good range. While 6.4% of the NO2 values measured at Beyazıt Station are in the moderate range, the rest are in good condition. At Kestel Station, PM10 values are in good condition for 352 days, moderate for 11 days and sensitive for 2 days, SO2 values are in 3.7% moderate and the rest are in good condition. According to this study, improving air quality is very important for public health.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 355
Number of downloads 404

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.