ISSN :2687-6418

Ahlaki sorumluluk


Çalışmalar bilimin ilerlemesine katkı sağlamalı ve bilimsel ahlaki değerlerle uyumlu olmalıdır. https://publicationethics.org/ kurallarına uyum göstermelidir.

Editörlerin, hakemlerin değerlendirmelerinde yazarların etnik veya coğrafi kökenlerine bakmamaları ve görevlerini dengeli, objektif ve adil bir şekilde yapmalıdırlar.

Yazar/yazarların intihal (aşırma) kurallarına dikkat etmesi beklenir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ahlaki değildir ve suçtur.

Daha önce sempozyumda sunulan çalışmalar mutlaka bildirilmelidir. 

Çalışmada kullanılan veriler, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

Ön incelemeden başarı ile geçen yayınlar kör hakem değerlendirmesi için hakemlere gönderilir.

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.