ISSN :2687-6418

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)

Editor: Prof. Dr. Hüseyin Toros
Assistant Editor: Russell M. Al-Bayati
Publication Place: İstanbul
Year-Number: 2021-2
Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Alaa M. Al- lami -Zainab Q. Salih -Russell M. Al-Bayati -Ali M. Al-Salihi -Assad Q. Saleh Uzaktan Algılanan Verilerin Kullanılmasıyla Kovid-19 Pandemi Döneminde Irak Üzerindeki Hava Kirliliği Düzeylerine İlişkin Bazı Yorumlar, 10-15
Some Comments on Air Pollution Levels over Iraq during Covid-19 pandemic period Employing Remotely Sensed Data
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.55066
Abstract | Full text

32x32

Ayça Ertan -Emre ÖZELKAN -Muhittin KARAMAN Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Sel ve Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Çanakkale-Karamenderes Havzası Örneği, 1-9
Determination of Flood Areas in Geographic Information Systems Platform Using Analytical Hierarchy Process: A case study in Çanakkale - Karamenderes Basin
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.56883
Abstract | Full text

32x32

Muhittin KARAMAN -Suat Taşdelen -Murat Budakoğlu Acıgöl Havzası (Denizli) Litolojik Birimlerinin Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltısuyu Seviye ve Debi Haritası, 16-25
Hydrogeological Features of Lithological Units, Groundwater Level and Flow Rate Map of Acıgöl Basin (Denizli)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.57389
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.