ISSN :2687-6418

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)

Editor: Prof.Dr. Hüseyin Toros
Assistant Editor:
Publication Place: İstanbul
Year-Number: 2023-2
Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Fatma Yaman Öz -Emre ÖZELKAN Aras Havzası'ndaki Kuraklığın RDI ve aSPI İndisleri ile Karşılaştırmalı Analizi, 1-22
Comparative Analysis of Drought in the Aras Basin with RDI and SPI Indices
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74220
Abstract | Full text

32x32

Türkan ZENGİN GÖMLEKSİZ Adana'da Gezegensel Sınır Tabakası Yüksekliği ile PM10 Konsantrasyonu Arasındaki İlişki, 23-28
Relationship Between Planetary Boundary Layer Height and PM10 Concentration in Adana
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74323
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Ceylan RİZE DENİZ MELTEMİ TAHMİNİ SONUCUNDA ATMOSFERİK SINIR TABAKASI VE KİRLİLİK DEĞİŞİMİ, 29-29
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER AND POLLUTION CHANGE AS A RESULT OF RİZE SEA BREEZE FORECAST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74358
Abstract | Full text

32x32

Khawla Nihad -Ali M. Al-Salihi تحليل ألاحداث المتطرفة للعوالق على مناطق مختارة من العراق, 40-51
Analysis of Extreme Aerosols Events over Selected Regions of Iraq
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74468
Abstract | Full text

32x32

Dilan Çağla Tunç 15 Ocak 2022 Hunga Tonga Hunga Haapai Patlamasının Hava Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, 52-57
Comparative Analysis of Drought in the Aras Basin with RDI and SPI Indices
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74512
Abstract | Full text

32x32

Bahadır Karabekiroğlu 2018-2023 Yılları Arası İstanbul Havalimanı Hava Kirliliğinin Meteorolojik Parametreler ile Değerlendirilmesi, 58-63
Assessment of Air Pollution at Istanbul Airport between 2018-2023 with Meteorological Parameters
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74530
Abstract | Full text

32x32

Yağmur Sıla KILIÇ Bursa 2022 Yılı Hava Kirliliğinin Evsel Isınma, Sanayi ve Ulaşım Açısından Değerlendirilmesi , 64-73
Bursa Air Pollution in 2022 in Terms of Domestic Heating, Industry and Transportation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74593
Abstract | Full text

32x32

Melike Bilgin Konya 2022 Yılı PM10 ve SO2 Kirletici Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi , 74-81
Evaluation of Konya PM10 and SO2 Pollutant Concentrations in 2022
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74797
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.