ISSN :2687-6418

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)

Editor: Prof. Dr. Hüseyin TOROS
Assistant Editor: Arş. Gör. Yiğitalp Kara
Publication Place: Istanbul
Year-Number: 2023-1
Full text | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Danish Ansari -Prateek Verma -Tabish Ansari Toplam PM kütle yoğunluklarının zamansal değişimlerinden aerosol kimyasal bileşiminin elde edilmesine doğru: Teorik yaklaşım, iç görüler ve makine öğrenimi tekniklerinin vaatleri, 1-7
Towards retrieving aerosol chemical composition from temporal variations of total PM mass concentrations: Theoretical approach, insights, and the promise of machine learning techniques
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.71191
Abstract | Full text

32x32

Rahan OZTURK -Hüseyin Toros Gaziantep İli için Meteorolojik Parametrelerle Hava Kirliliği Analizi, 7-15
Analysis of Air Pollution with Meteorological Parameters for Gaziantep Province
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.70560
Abstract | Full text

32x32

Rahan OZTURK -Hüseyin Toros -Aytekin Çökelez İklim değişikliği hakkında ne kadar bilgimiz var?, 16-21
How much do we know about climate change?
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.71208
Abstract | Full text

32x32

Bahadır Karabekiroğlu -Halil Aykut Zere -Hüseyin Toros Malatya Hava Kirliliği, 22-28
Malatya Air Pollution
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.70494
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.