ISSN :2687-6418

Ankara Hava Kirliliğinin 2020 Yılı Değerlendirmesi

Author:

Number of pages:
21-28
Year-Number:
2021-1

Özellikle yapay kaynaklardan salınan kirleticilerin yıllık miktarları milyonlarca tona ulaşmaktadır. Bunlar, oluştukları alana ve miktarlara bağlı olarak değişen derecelerde etkiler üretirler. Hava kirliliğinin sağlığa olumsuz etkileri, kirleticilerin doğrudan maruz kalma yoluyla insanlar tarafından solunması veya dolaylı bir maruz kalma olarak hava, toprak, su, bitki, hayvan ve diğer çevresel ortamlardan biriken kirleticilerin karıştırılması sonucu ortaya çıkar. Özellikle şehirlerdeki hava kirliliği sağlık sorunlarının artmasına neden olmuştur. Havanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişim, canlıların yanı sıra doğal ve yapay cansız varlıkları da etkiler. Havanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişim, canlıların yanı sıra doğal ve yapay cansız varlıkları da etkiler. Hava kirliliği verileri Ankara'daki 8 hava kalitesi istasyonundan toplanmıştır. Hava kirliliği istasyonları Ankara genelinde Bahçelievler, Demetevler, Dikmen, Keçiören, Sıhhiye ve Sincan ilçelerinde bulunmaktadır.

Keywords


In particular, annual amounts of pollutants released from artificial sources reach to millions of tons. These produce effects in varying degrees, depending on the area and quantities in which they are formed. The adverse health effects of air pollution occur as a result of the inhalation of pollutants by humans as a direct exposure or the mixing of the pollutants accumulated from the air, soil, water, plants, animals and other environmental environments as an indirect exposure. Especially air pollution in cities caused an increase in health problems.  The change in the physical, chemical and biological properties of the air affects natural and artificial non-living beings as well as living things.  The change in the physical, chemical and biological properties of the air affects natural and artificial non-living beings as well as living things. Air pollution data are collected from 8 air quality station in Ankara.  Air pollution stations are located in Bahçelievler, Demetevler, Dikmen, Keçiören, Sıhhiye and Sincan districts throughout Ankara.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 175
Number of downloads 121

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.