ISSN :2687-6418

Ankara Esenboğa Havalimanı İçin Rüzgar, Sis Ve Oraj Analizi

Author:

Number of pages:
8-14
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-1

Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri uçaklardır.  Uçaklar ve diğer hava taşıtlarını içine alan havacılık sektörünü etkileyen çeşitli sorunlar meydana gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle teknik sorunlara çözüm getirilse de, doğanın bize sunduğu meteorolojik sorunlara çözüm bulmak ve önlem almak daha karmaşık ve uzun süreli işlemler gerektirebilmektedir. Ülkemizin yolcu ve uçuş trafiği en fazla olan havalimanlarından biri Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı (ESB)’dır. Şehrin topoğrafik ve meteorolojik şartlarına bağlı olarak hava tahminleri ve uçuş planlamaları, daha çok meteorolojik değişkenin incelenmesini ve buna bağlı olarak daha çok zaman harcanmasının gerektirebilir. Bu amaçla, uçuş planlamaları ve diğer uçuculuk faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, ESB’de görülen rüzgar, sis ve oraj hadiseleri incelenmiştir. Bu çalışmada da ESB(ICAO kodu: LTAC)’nin 1980-2020 yılları arasında ki 41 yıllık periyoda ait havalimanı tarafından yayımlanan HAVACILIK AMAÇLI RUTİN HAVA ROPORU (METAR) ve HAVACILIK AMAÇLI SEÇİLMİŞ ÖZEL HAVA ROPORU (SPECI) rasatları kullanılmıştır. Veriler kullanılarak yıllık ve aylık olarak rüzgar, sis ve oraj için istatistiksel olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Meteorolojik değişkenler kendi aralarında belli istatistiksel değer aralıklarına ayrılarak değerlendirilmiştir. Özellikle rüzgar verisi birkaç farklı başlık altında detaylı bir şekilde sınıflandırılmıştır. Değişkenler iki döneme ayrılarak, iki dönemin ortalama değerlerine göre kıyaslamalar yapılmıştır. Bu sonuçlar neticesinde Esenboğa Havalimanı için 1980-2020 yılları arasındaki tüm değişimine bakıldığında; rüzgar etkili risk taşıyan en önemli ay nisan ayı ve rüzgarın etkisini en uzun gösterdiği mevsim ilkbahar mevsimidir. Sis etkili risk taşıyan en önemli ay aralık ayıdır ve aralık ayında oluşan sis faaliyetleri diğer aylara oranla ciddi bir farka sahiptir, kış mevsimi en çok sis yaşanan mevsimdir. Havacılık faaliyetlerini ciddi derecede sekteye uğratan sis hadisesi kışın çok daha iyi takip edilmelidir. Oraj etkili risk taşıyan ay ise haziran ayıdır, mevsimsel olarak en fazla yaz aylarında oraj hadisesi yaşandığı belirlenmiştir.

Keywords


Keywords

Article Statistics

Number of reads 450
Number of downloads 768

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.