ISSN :2687-6418

Havadaki mikroplastikler: gizli bir halk sağlığı tehdidi

Author:

Number of pages:
15-19
Year-Number:
2022-1

1950'li yıllardan günümüze itibaren modernizasyon ve sanayileşmenin etkisiyle plastik üretiminde ve kullanımında devasa bir artış yaşandı. Yıllık plastik üretimi 350 milyon tonu ve toplam üretilmiş plastik miktarı 9 milyar tonu aşmış durumdadır. Üretilmiş olan plastiklerin bazıları halen kullanımda olsa da, önemli bir bölümü atık olarak atık saha depolarına veya bazı bilinçsiz tüketiciler nedeniyle kara veya su ekosistemlerine deşarj edilmektedir. Makro düzeyde olan plastik atıklar, dış faktörlerin yardımıyla 5 mm'den az partikül boyutundaki partiküllere bozunuyor. Bu partiküllere mikroplastikler denmektedir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, karada, okyanuslarda, yemeklerimizde hatta artık havada bile mikroplastiklere rastlamak mümkün. Bu kısa inceleme, potansiyel bir halk sağlığı tehdidi olan havadaki mikroplastiklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Keywords


Since the 1950s, there has been a huge increase in the production and use of plastic with the effect of modernization and industrialization. Annual plastic production has exceeded 350 million tonnes and the total amount of plastic produced has exceeded 9 billion tonnes. Although some of the plastics produced are still in use, a significant portion of them are discharged to landfills, or to various ecosystems because of some unconscious consumers. At macro level, plastic waste is decomposed into particles with a particle size of less than 5 mm with the help of external factors. These particles are called microplastics. Studies show that it is possible to find microplastics on land, in the oceans, in our food, and even in the air. This short review paper aims to inform the public about microplastics in the air, which is a potential public health threat.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,086
Number of downloads 711

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.