ISSN :2687-6418

2018-2022 Yılları Arasında İstanbul Uluslararası Havalimanı’nda Meydana Gelen Sisli Günlerin Araştırılması

Author:

Number of pages:
17-21
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-2

Havacılık sektörünü olumsuz olarak etkileyen meteorolojik hadiselerden birisi de sis hadisesidir. Havacılık meteorolojisinde, sis; hakim rüyetin, minimum rüyetin ve/veya pist görüş mesafesinin 1000 m’nin altına düştüğünde rasat edilmektedir. Havalimanlarının sahip olduğu aletli iniş sistemlerine bağlı olan kategorilere (CAT) göre yoğun sisli zamanlarda uçuşlar iptal edilmekte ve/veya uçaklar başka havalimanlarına (divert) yönlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul Uluslararası Havalimanı (International Civil Aviation Organisation (ICAO) kodu: LTFM)’nin 2018-2022 yılları arasındaki sisli günlerini uzaysal ve zamansal olarak dağılımlarını araştırmaktır. Bu çalışmada, Aviation Routine Weather Report (METAR) ve  Aviation Selected Special Weather Report (SPECI) rasatları analiz edilmiştir. LTFM’de incelenen 5 yıllık periyotta toplam 52 gün sis hadisesinin olduğu gün tespit edilmiştir. 2018 yılında 2 gün, 2019 yılında 18 gün, 2020 yılında 14 gün, 2021 yılında 10 gün ve son olarak 2022 yılında 8 gün sis hadisesi meydana gelmiştir. Sisin en uzun saat devam ettiği tarih olarak 16 Aralık 2018 tarihi tespit edilmiştir. Bu tarihte toplam 13 saat 30 dakika sis hadisesi devam etmiştir. Oluşum nedenlerine göre adveksiyon, radyasyon, yağış, bulut tabanı alçalması ve buharlaşma olarak 5 ayrı sınıfta incelenmiştir. En büyük yüzdeyle %51.8 oranında adveksiyon sisi görülmüştür.

 

Keywords


One of the meteorological events that negatively affects the aviation industry is fog. In aviation meteorology, fog is observed when the prevailing visibility, minimum visibility and/or runway visibility falls below 1000 m. According to the categories (CAT) connected to the instrument landing systems of the airports, flights are canceled during heavy foggy times and/or planes are diverted to other airports (direct). The aim of this study; to investigate the spatial and temporal distribution of the foggy days of Istanbul International Airport (International Civil Aviation Organization (ICAO) code: LTFM) between the years 2018-2022. In this study, Aviation Routine Weather Report (METAR) and Aviation Selected Special Weather Report (SPECI) observations were analyzed. Over the 4-year period reviewed in LTFM, a total of 52 days of fog events were detected. Fog occurred for 2 days in 2018, 18 days in 2019, 14 days in 2020, 10 days in 2021 and finally 8 days in 2022. The date on which the fog lasted for the longest hour was determined as 16 December 2018. On this date, a total of 13 hours and 30 minutes of fog continued. According to the causes of formation, it has been examined in 5 different classes as advection, radiation, precipitation, cloud base descent and evaporation. Advection fog was seen with the greatest percentage of 51.8%.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 508
Number of downloads 684

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.