ISSN :2687-6418

İSTANBUL ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA MEYDANA GELEN RÜZGAR FIRTINALARININ ANALİZİ

Author:

Number of pages:
28-35
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-2

Meteorolojik hadiseler havacılık sektöründe önemli rol oynamaktadır. Havalimanlarında meydana gelen şiddetli meteorolojik hadiseler havacılığı olumsuz yönden etkilemektedir. Şiddetli meteorolojik hadiselerden biri de rüzgar şiddetinin saatlik ortalamasının 34 knots (17.2 ms-1) ve üzerinde meydana geldiği şiddetli rüzgarlardır. Bu şiddetli rüzgarlar nedeniyle havacılık sektöründe birçok uçak seferleri ertelenmekte ve iptal edilmekteyken can ve mal kayıpları da yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Uluslararası Havalimanı (International Civil Aviation Organisation (ICAO) kodu: LTFM)  için rüzgar fırtınalarının uzaysal ve zamansal dağılımlarının araştırmasını yapmaktır. Çalışma periyodu olarak havalimanının açıldığı tarih olan 29 Ekim 2018 yılından 1 Mayıs 2022 tarihine kadar olan zaman aralığı seçilmiştir. Çalışmada, Aviation Routine Weather Report (METAR), Aviation Selected Special Weather Report (SPECI), şimşek gözlemi, Skew-T Log-P diyagramı, sinoptik haritalar, sinoptik rasatlar, radar ve uydu görüntüleri değerlendirilmiş, Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT) çalıştırılmıştır. İncelenen 4 yıllık periyotta meydana gelen hamle değerlerinin rüzgar gülü oluşturulmuştur ve Ulusal Hava Durumu Servisi (National Weather Service(NWS)) tasarladığı sınıflandırma kriterlerine göre sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca yapılan sınıflandırmaya göre fırtına ile birlikte hava olayının meydana geldiği 36 gün tespit edilmiştir. Bu günlere ait METAR ve SPECI verileri incelendiğinde konvektif fırtınaların meydana geldiği gün sayısı 5 iken konvektif olmayan fırtınaların meydana geldiği gün sayısı 31’dir. Bakıldığında LTFM’de meydana gelen rüzgar ortalama değerinin ve hamle değerinin en fazla olduğu gün olarak 29 Kasım 2021 tarihi tespit edilmiştir. 11:05 UTC’de rüzgar 210 dereceden ortalama (10 dakikalık) 47 knots ve hamle değeri olarak da 68 knots ölçülmüştür. Hakim rüyet 6000 m’ye kadar düşmüş, hafif şiddetli sağanak yağmur (–SHRA) ile birlikte savrulan toz (BLDU) hadiseleri rasat edilmiştir.

Keywords


Meteorological events have a massive role at Aerospace Industry. The severe incidents that have occured at the airports affect aviation detrimentally. One of the severe meteorological incidents is having higher wind intensity than the average which is 34 knots (17 m/s). Due to these strong winds some of the flies have been postponed or cancelled. In such cases there were not only financial losses but also lethal dangers for passengers. The main objective of this study is conducting the search of spatial and time distributions of the wind storms at Istanbul International Airport (International Civil Aviation-ICAO- Code: LTFM). The study interval has been selected as since 29 October 2018 which is the day Airport opened, to 1 May 2022. At the study Aviation Routine Weather Report (METAR), Aviation Selected Special Weather Report (SPECI), lightning observation, Skew-T Log-P diagram, synoptic maps, synoptic observations, radar and satellite images have been interpreted; Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT) has been run. At the observed 4 years’ period, the wind rose of gust values has been done and then these outputs are classified by the National Weather Service (NWS) criteria’s. Also according to this classification, it has been detected as; at 36 days that weather events occured with storm. When the METAR and SPECI data are observed, the number of the day’s convective storm is occured is only 5, besides non convective is 31. At the search the highest average wind value and the highest gust value has been seen at the day 29 November 2021 in LTFM. At 11:05 UTC from 210 degrees averagely, wind has been measured as (for 10 minutes) 47 knots and gust value measured as 68 knots. Moreover, prevailing visibility is decreased to 6000 meters, light rain shower (-SHRA) and blowing dust (BLDU) issues have been observed

Keywords

Article Statistics

Number of reads 477
Number of downloads 979

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.