ISSN :2687-6418

Konya 2022 Yılı PM10 ve SO2 Kirletici Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
74-81
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

Bu çalışmada, Konya ilinin ısınma, sanayi ve trafik kaynaklı hava kirleticilerinin (PM10 ve SO2) meteorolojik parametrelerle olan ilişkisi araştırılmış, yılın farklı dönemlerinde ölçülen kirletici miktarlarının değişimi ve etkileşimi incelenmiş ve elde edilen veriler, hava kalitesi indeksine göre hava kirliliği seviyeleri değerlendirilmiştir. Bosna istasyonuna ait 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ölçülen PM10, SO2 hava kirleticilerinin 12 aylık saatlik ölçüm verileri ile reanaliz rüzgar şiddeti ve yönü verileri kullanılmıştır. Yıl içerisinde en yüksek PM10 ortalama değerine Nisan (61.11 µg/m3), en yüksek SO2 ortalama değerine Kasım (12.69 µg/m3) ayında erişilmiştir. PM10 ve SO2 için en düşük değerlerin görüldüğü aylar ise sırasıyla Mayıs (22.10 µg/m3) ve Ağustos (4.24 µg/m3) ayları olmuştur. Havanın sıcak olduğu dönemlerde, ısınma ihtiyacının ortadan kalkması ve havanın ısınmasıyla birlikte karışma oranının artması sonucu kirletici değerlerinde azalma görülmektedir. Her iki kirletici içinde şehrin güneyinde ölçülen değerler, kuzeyine göre daha yüksek değerlerde seyretmektedir. Hava kalite indeksine göre PM10 değerleri ara ara “orta” ve “hassas”, SO2 değerleri “orta” seviyesine çıksada, iki kirletici de yıl genelinde “iyi” kategorisinde yer almaktadır.

Keywords


In this study, the relationship between meteorological parameters and air pollutants (PM10 ve SO2) originating from heating, industry and traffic in Konya province was investigated, the change and interaction of pollutant amounts measured in different periods of the year were examined and the air pollution levels were evaluated according to the air quality index. The 12-month hourly measurement data of PM10, SO2 air pollutants measured between January 01, 2022 and December 31, 2022 and reanalysis wind speed and direction data of Bosna station were used. During the year, the highest PM10 average values were reached in April (61.11 µg/m3) and the highest SO2 average values were reached in November (12.69 µg/m3). The lowest values for PM10 and SO2 were observed in May (22.10 µg/m3) and August (4.24 µg/m3), respectively. In periods when the weather is hot, the pollutant values decrease as a result of the elimination of the need for heating and the increase in the mixing ratio with the warming of the air. For both pollutants, the values measured in the south of the city are higher than in the north. According to the air quality index, although PM10 values are occasionally "moderate" and "sensitive" and SO2 values are "moderate", both pollutants are in the "good" category throughout the year.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 548
Number of downloads 637

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.