ISSN :2687-6418

Son zamanlarda Kuzey Irak'ta kar örtüsünün mekansal-zamansal değişimi

Author:

Number of pages:
8-13
Language:
English
Year-Number:
2024-1

Kar örtüsü (SC), hidrolojik sistem için kar derinliğinin yanı sıra kar miktarının da ana parametrelerini dikkate almıştır. SC'nin değişimi karla kaplı doğal alan için iyi bir gösterge verirken, komşu ülke daha az SC alanına sahiptir. İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı ve yağış düzenleri hızla değişiyor ve bu da SC'yi değiştiriyor. SC, Dünya yüzeyi ile atmosfer arasındaki enerji dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Daha küçük ölçekte kar örtüsündeki farklılıklar bölgesel hava durumunu etkileyebilir. Zeminin karla kaplı kalma süresi nehir akışının zamanlamasını ve miktarını, permafrostun erimesini, yaban hayatını ve yangın tehlikelerini etkiler. SC'nin kuzey bölgesinin dağılımı diğer Irak bölgelerine göre daha geniş bir alana sahiptir. Bu sonuçlar, özellikle 1992, 2008 ve 2015 yıllarında geniş karla kaplı yıllarda açıkça ortaya çıkmıştır; anomali yılları arasında ise yaklaşık %44 ile en yüksek orana 2008 yılı sahip olmuştur. SC sonuçları, kuzey bölgesindeki kar dağılımının miktarına (alanına) kıyasla güçlü bir zaman serisi etkisi buldu. Dolayısıyla o geniş alan özellikle bölge için SC'nin kendisinden daha önemliydi. Bu çalışmanın amacı, Kuzey Irak'ta (1990'dan 2022'ye kadar) SC'nin mekânsal ve zamansal olarak ne kadar değiştiğini belirlemekti. Çalışma, SC miktarındaki bölgesel farklılıkları ortaya çıkardı. Dohuk, güçlü SC vakası için SC alanının en büyük oranını gözlemledi Toplam AVM alanının %67.2'sini alan Erbil Valiliği, Irak'ın kuzeyindeki diğer şehirlere göre daha az AVM'ye sahipti. Süleymaniye, toplam AVM alanının %28'ini oluşturan bu şehirler arasında yer alıyordu. AVM alanı zamanla farklılaşmış olabilir. SC alanında daha etkilidir.

Keywords


Snow cover (SC) considered the main parameters of snow amount beside snow depth for hydrological system. The variation of SC gives a good indicator for the natural area that covered by snow while neighbor country has less of the SC area. Air temperature and precipitation patterns are rapidly changing because of climate change which in turn change SC. SC helps regulate the energy balance between Earth's surface and the atmosphere. On a smaller scale, differences in snow cover can influence regional weather patterns. How long the ground remains covered with snow affects the timing and amount of river runoff, thawing of permafrost, wildlife, and fire hazards. The distribution of SC shown the northern region had large area than other Iraqi area. These results were clearly appeared in specially years of large area of snow covered in the years 1992, 2008, and 2015 respectively; while 2008 have highest percentage among anomaly years that form about 44%. The SC results found a strong time series effect compared to the amount (area) of snow distribution in the boreal region. Therefore, that large area was more important than the SC itself for particularly region. The aim of this study was to determine how much SC varies spatially and temporally across the northern Iraq from (1990 to 2022(. The study revealed regional differences in the amount of SC. Dohuk observed the greatest proportion of SC area for strong case of SC, which receives 67.2% of total percentage of SC area.  Erbil governorate had less SC than other cities in northern of Iraq. Sulaymaniyah was in between these cities that 28 % of total area of SC area. The SC area had different variance with time maybe more effective in SC area.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 65
Number of downloads 75

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.