ISSN :2687-6418

Temporal analysis of PM10 concentration with atmospheric boundary layer height variation in Ankara

Author:

Number of pages:
14-23
Language:
İngilizce
Year-Number:
2024-1

Bu çalışmada, 2023 yılı boyunca Ankara'da atmosferik sınır tabaka (ABL) yüksekliği ile PM10 konsantrasyonlarındaki değişim arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yakındaki bir meteoroloji istasyonundan ve bir hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan veriler analiz edilerek, yıl için ortalama PM10 seviyesinin 51,5 µg/m³ olduğu bulunmuştur. En yüksek aylık ortalama 90,99 µg/m³ ile Ocak ayında, en düşük ise 24,42 µg/m³ ile Nisan ayında kaydedilmiştir.PM10 verileri aylara göre değişiklik göstermiştir. ABL yüksekliği mevsimle birlikte önemli ölçüde değişerek yazın 1000 m'nin üzerinde, kışın ise 100 m'ye kadar düşmüştür. Daha düşük ABL yükseklikleri ve daha yüksek ısınma faaliyetleri daha yüksek PM10 seviyeleri ile ilişkilidir. Daha yüksek PM10 konsantrasyonları doğu ve güneybatıdan gelen rüzgarlarla da ilişkilendirilmiştir ve PM10 hava kirliliği seviyelerindeki değişim ile kış boyunca ısınma için fosil yakıt kullanımı arasında güçlü bir korelasyon gözlenmiştir. Bu sonuçlar, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin PM10 seviyeleri ve ABL yüksekliği üzerindeki etkisini vurgulayarak, özellikle kış aylarında hava kalitesini artırmak için odaklanmış yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Keywords


This study investigated the relationship between the height of the atmospheric boundary layer (ABL) and variation in PM10 concentrations in Ankara during the course of 2023. By analyzing data from a nearby meteorological station and an air quality measurement station it was found that the average PM10 level for the year was 51.5 µg/m³. The highest monthly average was reported in January at 90.99 µg/m³ while the lowest was recorded in April at 24.42 µg/m³.PM10 data varied according to the month. The ABL height changed dramatically with the season reaching heights of over 1000 m in summer and as low as 100 m in winter. Lower ABL heights and higher heating activities correlated with higher PM10 levels. Higher PM10 concentrations have also been associated with winds from the east and southwest and a strong correlation was observed between the variation in PM10 air pollution levels and the use of fossil fuels for heating throughout the winter. These results stress the impact of seasonal temperature variations on PM10 levels and ABL height indicating the need for focused approaches to enhance air quality particularly during winter.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 166
Number of downloads 81

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.