ISSN :2687-6418

Adana Çatalan Bölgesinde 2020-2023 Yılları İçin PM10, PM2.5, SO2, NO2, NOX, NO ve O3 Kirletici Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
29-34
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-1

Bu çalışma, Adana Çatalan bölgesindeki hava kirliliği seviyelerini 2020-2023 yılları arasında analiz ederek, hava 
kirleticilerinin (PM10, PM2.5, SO2, NO2, NOx, NO ve O3) zaman içindeki değişimlerini ve bunların potansiyel sağlık 
etkilerini incelemiştir.Sonuçlar, kirleticilerin gün içindeki ve mevsimsel değişimlerini göstermiştir. Ozon (O3) seviyelerinin 
öğleden sonra zirve yaptığı, PM10 ve PM2.5 seviyelerinin ise mevsimsel olarak değiştiği görülmüştür. NOx ve NO2 seviyeleri 
özellikle 2021 yılında artış göstermiştir.Genel olarak, hava kalitesi WHO standartlarına uygun olsa da, bazı dönemlerde 
kirletici seviyelerindeki artışlar potansiyel sağlık riskleri oluşturmuştur. Bu bulgular, hava kalitesini iyileştirmek için 
endüstriyel faaliyetlerin ve trafik yoğunluğunun kontrol altına alınması gibi stratejilerin önemini vurgulamaktadır. Bu tür 
analizler, bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Keywords


This study analyzed the air pollution levels in the Adana Çatalan region between 2020 and 2023, examining the changes in air 
pollutants (PM10, PM2.5, SO2, NO2, NOx, NO and O3) over time and their potential health impacts.The results showed 
diurnal and seasonal variations of pollutants. Ozone (O3) levels peaked in the afternoon, while PM10 and PM2.5 levels varied 
seasonally. NOx and NO2 levels increased, especially in 2021. Overall, air quality is in line with World Health Organisation 
(WHO) standards, but increases in pollutant levels in some periods posed potential health risks. These findings highlight the 
importance of strategies to improve air quality, such as controlling industrial activities and traffic density. Such analysis 
contributes to the development of policies to improve air quality in the region.
Keywords: Air Pollution, SO2, CO, NO2, NOX, NO, O3, Adana, Çatalan

Keywords

Article Statistics

Number of reads 72
Number of downloads 65

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.