ISSN :2687-6418

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)

Editor: Prof. Dr. Hüseyin Toros
Assistant Editor: Muhsin Hançer
Publication Place:
Year-Number: 2020-1
Full text |

Articles for this issue

32x32

Yiğitalp KARA -Şükrü DURSUN, Hüseyin TOROS COVID-19 Tedbirleri Sırasında Trabzon'da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi,
Assessment of Air Pollution in Trabzon During COVID-19 Measures
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Tuğçe Nur Bacak -Şükrü Dursun, Hüseyin Toros COVID-19 Salgınının İstanbul Şehir Merkezinin Hava Kalitesine Etkisi,
The Effect of COVID-19 outbreak on Air Quality of Istanbul city centre
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Yiğitalp KARA -Tolga KARAKAYA, Göktuğ PİRSELİMOĞLU, Şükrü DURSUN, Hüseyin TOROS Türkiye'de NOx, NO, NO2 Gazlarının Genel Değerlendirmesi,
Overall Evaluation of NOx, NO, NO2 Gasses in Turkey
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Arzuv Hojamkulyyeva COVID-19 Salgınının Kocaeli Şehir Merkezinin Hava Kalitesine Etkisi,
The Effect of COVID-19 outbreak on Air Quality of Kocaeli city centre
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Esra Dundar -Hüseyin Toros, Şükrü Dursun COVID-19 SIRASINDA ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİ,
AIR POLLUTION IN ANKARA DURING COVID-19
DOI :
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.