ISSN :2687-6418

32x32

Emre ÇALHAN -Emre Özelkan Şehirleşmenin Yer Yüzeyi Sıcaklıklarına Etkisinin İncelenmesi: Denizli İli Kent Merkezi Örneği, 20-30
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF URBANIZATION ON LAND SURFACE TEMPERATURE: A case study in Denizli, Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.64012
Abstract | Full text

32x32

Ayça Ertan -Emre ÖZELKAN -Muhittin KARAMAN Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Sel ve Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Çanakkale-Karamenderes Havzası Örneği, 1-9
Determination of Flood Areas in Geographic Information Systems Platform Using Analytical Hierarchy Process: A case study in Çanakkale - Karamenderes Basin
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.56883
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.