ISSN :2687-6418

32x32

Yağmur Sıla KILIÇ Bursa 2022 Yılı Hava Kirliliğinin Evsel Isınma, Sanayi ve Ulaşım Açısından Değerlendirilmesi , 64-73
Bursa Air Pollution in 2022 in Terms of Domestic Heating, Industry and Transportation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.74593
Abstract | Full text

32x32

Yağmur Sıla KILIÇ -Hüseyin TOROS, Şükrü DURSUN İstanbul Şehir Merkezinde Covid-19 Salgınının Partikül Madde Kirliliğine Etkisi, 31-35
Effect of Covid-19 Outbreak on Particulate Matter Pollution in Istanbul City Centre
DOI :
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.