ISSN :2687-6418

32x32

Ferhat YILMAZ -Dan Osborn -Seher Gulcin Yilmaz Covid-19'un Su Tüketimi ve Rezervuarlar Üzerindeki Etkileri: Ankara, Türkiye'de Bir Vaka Çalışması, 1-7
Impacts of Covid-19 on Water Consumption and Reservoirs: A Case Study in Ankara, Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/resatmsci.58198
Abstract | Full text

32x32

Ferhat YILMAZ -İsmail ULUSOY -Hüseyin TOROS İstanbul Baraj Doluluk Oranlarının Zamansal İncelenmesi ve Çözüm Önerileri, 51-55
Temporal Analysis of Istanbul Water Reservoir Levels and Suggestions for Solution
DOI :
Abstract | Full text


Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.